Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

SIA LINIAS, Reģ. Nr. 40203476545, faktiskā adrese: Kr. Valdemāra 39-612, turpmāk – “Pakalpojumu sniedzējs”, interneta vietnē: https://www.linias.lv, turpmāk Internetveikals, pārdod dalību grupu nodarbībās (klātienē vai attālināti) un konsultācijas (klātienē vai attālināti), turpmāk “Pakalpojumi” saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, turpmāk “Noteikumi”.

Noteikumi paredz savstarpējas tiesības, pienākumus un atbildību no personas, turpmāk – Pircējs, kas iegādājas Pakalpojumus Internetveikalā: https://www.linias.lv.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ja Pircējs, izmantojot Internetveikala starpniecību iegādājas Pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

1.2. Pakalpojums tiek uzsākts pēc pilnas Pakalpojuma apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja elektroniskā veidā uz Pircēja norādīto e-pastu.

1.3.  Dalība nodarbībās ir katra dalībnieka personīgā atbildība par jebkuriem riskiem saistībā ar paredzētajām aktivitātēm. Īpašie riski vai šaubas, kas ir dalībniekiem ir jāmin reģistrācijas brīdī un jāpārrunā ar Pakalpojumu sniedzēju individuāli.

2. Pirkumu veikšana

2.1. Internetveikalā pārdoto Pakalpojumu cenas un specifikācija ir norādītas blakus izvēlētiem Pakalpojumiem. Pircējam ir pienākums iepazīties ar šo informāciju pirms Pakalpojuma izvēles.

2.2. Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos Pakalpojumus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus. Pasūtījuma kopējās izmaksas tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu tiešsaistē, izmantojot maksāšanas sistēmu (internetbankas norēķins vai norēķins ar maksājumu karti), lai pabeigtu pasūtījumu.

2.3. Pēc apmaksas veikšanas klients uz norādītu e-pastu saņemt apstiprinājumu par pirkumu, kā arī informāciju – kur, kad un kādā veidā (klātienē vai tiešsaistē) notiek nodarbība. Ja Pircējam rodas jautājumi, viņam ir iespēja sazināties ar Pakalpojumu sniedzēju, izmantojot kontaktformu sadaļā Kontakti, vai rakstot uz [email protected].

2.4. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, tad Pircējs atceļ pirkumu un neveic pasūtījumu.

3. Apmaksas noteikumi

3.1. Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, Maksekeskus AS:

  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
  • Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
  • Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
  • Somijas internetbanku maksājumi: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
  • Visa/Mastercard karšu maksājumi


NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

3.2. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

3.3. Katrs noslēgtais Distances līgums starp Pircēju un Pakalpojumu sniedzēju glabājas Pakalpojumu sniedzēja datubāzē 5 (piecus) gadus, vai līdz datu apstrādes nolūku sasniegšanai, vai ja dati var tikt izmantoti citu nolūku sasniegšanai – tad līdz citu nolūku termiņam.

3.4. Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir saistoši Noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie akti, iegādājoties Pakalpojumu internetveikalā;

4.2.Pircējs veic pilnu apmaksu, izmantojot izvēlēto maksājuma veidu Pakalpojuma iegādes brīdī. Ja pēc Pakalpojuma iegādēs maksājuma transakcija tiek atcelta, Distances līgums tiek
atzīts par spēkā neesošu.

4.3. Pircējam ir tiesības atteikties no iegādātā Pakalpojuma Noteikumu 6.punktā noteiktajā kārtībā.

4.4.  Pircējs pilnībā ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apmeklējot nodarbības. Pircējam ir pienākums izvērtēt riskus un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar savu ārstu vai speciālistu.

5. Pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumi

5.1.  Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusēji atcelt Pakalpojuma sniegšanu 7 dienas pirms noteiktā datuma, ja minimālais dalībnieku skaits nodarbībās nav sasniegts. Par Pakalpojuma atcelšanu Pakalpojumu sniedzējs informē Pircēju uz Pircēja norādīto e-pastu. Gadījumā, ja Pakalpojums tiek atcelts nepietiekoša dalībnieku skaita dēļ, Pakalpojumu sniedzējs atmaksā Pakalpojuma Pircējam iemaksāto dalības maksu pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā.

5.2.  Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot internetveikalu, ja Pircējs cenšas traucēt internetveikala darbību, vai pārkāpj Noteikumus. Pircējs uzņemas atbildību par Pakalpojumu sniedzējam radītajiem zaudējumiem, un atlīdzina tos pilnā apmērā, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.

5.3.  Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumā noteiktos nosacījumus. Aktuālā Noteikumu redakcija tiek ievietota interneta vietnē https://www.linias.lv . Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža un darbojas attiecībā uz visiem pirkumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.

5.4.  Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par jebkādiem pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem vai tīkla datu pārraides kļūdām.

5.5. Gadījumā, ja kādu no Pakalpojumu sniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pakalpojumu sniedzējs nevar pakalpojumu piegādāt Pircējam, Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt analogu pakalpojumu Pircējam. Ja Pircējs nepiekrīt izmaiņām pakalpojumā, Pakalpojumu sniedzējs atmaksā pircējam pilnu maksu 5 (piecu) darba dienu laikā no pircēja atteikuma saņemšanas dienas.

6. Atteikuma nosacījumi un atgriešanas kārtība

6.1. Veicot pirkumu internetveikalā, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties
no Distances līguma. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

6.2.  Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no Distances līguma noslēgšanas dienas par pakalpojumu sniegšanu.

6.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē “paziņošanu” par atteikšanos no pasūtījuma, proti, “paziņojuma par atteikumu” iesniegšanu vai nosūtīšanu Pakalpojumu sniedzējam uz e-pastu: [email protected]

6.4. Pakalpojumu sniedzējam, gadījumā, ja Pircējs izsaka vēlmi par atteikšanos no pakalpojuma, ir jānosūta atteikuma veidlapa uz e-pastu: [email protected]

6.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Pircējs patstāvīgi sedz izmaksas, kas saistītas ar atteikumu no pakalpojuma.

6.6. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējs ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Pircēja veiktās iemaksas.

6.7. Atteikuma tiesības attiecas uz Pircēju, kurš saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu var tikt atzīts par patērētāju. Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos
iegādāties, iegādājas, vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu
nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.8. Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

6.9. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu; 
  • citos 20.05.2014. g. Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

7. Pircēja personas datu apstrāde

7.1. Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie Pakalpojumu pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

7.2. Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu Pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz [email protected]

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

8.1. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pakalpojumu sniedzējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

8.2. Puses visus starp Pakalpojumu sniedzēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pakalpojumu sniedzēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

8.3. Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

9. Kontakti

9.1. Jautājumu gadījumā lūdzu iesniedziet kontaktformu vai sazināties ar mums šeit (kontaktu sadaļa)

Grozs0
Grozs ir tukšs!
Atpakaļ uz mājaslapu
0